Vår kompetanse på eiendom

Marked/prosjekter/transaksjoner

Følge områder i utvikling, investeringskalkyler, partnerkontakt, meglerkontakt, bank/finansiering/juridisk bistand

Utvikling

  • Regulering/myndighetskompetanse
  • Arkitektkjennskap
  • Overordnet byggkompetanse
  • Entreprise/anbud

Overordnet leietakerkompetanse

Drift- og forvaltning