Mallins strategier

Finansforvaltning

  • Konservativ investeringsprofil , harmonert ift. de to andre aktivaklassene
  • Enkel fondsallokering 
  • Likviditet for investeringer i eiendom/venture

 

Aktive engasjementer innen utvalgte sektorer i eiendom 

  • Næringseiendom forvaltning
  • Næringseiendom utvikling
  • Bolig utvikling

 

Venture

  • Direkte investeringer i Cleantech fases gradvis ut 

KAPITAL ved at vi med vår frie egenkapital, gjennom tilgang til bankfinansiering og med våre medinvestorer kan løfte betydelige investeringer.

KOMPETANSE har vi gjennom godt skolerte mennesker, erfaring og positivt arbeidsmiljø.

PARTNERE er viktige i mange av våre investeringer, ikke bare for å øke kapitalbase, men like mye for å dele risiko og ikke minst tilføre utfyllende kompetanse.

Våre emosjonelle verdier baserer seg på at vi skal utvikle en stor grad av ÅPEN holdning om vår virksomhet eksternt og ikke minst dyrke takhøyde og åpen dialog internt og med våre partnere.

MODIGE ønsker vi å være med tanke på å kunne tenke kreativt og utradisjonelt for å få frem de beste løsningene for videre utvikling og verdiskapning.

En aktiv holdning der vi er NYSGJERRIGE på nye ting og kombinasjoner er også viktig for oss for å oppnå resultater, ikke minst i den interne kulturen vi skal ha i Mallin. 

Høye AMBISJONER på egne vegne gjennom grundig arbeid kombinert med høyt engasjement er viktig i det vi gjør.

ARNE MEDLIEN

Adm. direktør
Ansatt siden 2008. Allsidig ledererfaring. Blant annet fra Narvesen ASA, Interoptik og Bok- og Kontorkjedene Norge (nå en del av NorgesGruppen/ Norli Libris)

arne.medlien@mallin.no

916 81 728

GREGERS BARFOD

 

Eiendomsdirektør
Ansatt siden 2012. Lang lederbakgrunn innen eiendomsbransjen fra bl.a Texaco, ReitanGruppen, NEAS AS og sist Balfour Beatty Rail AS.

gregers.barfod@mallin.no

900 88 852

ENDRE HAVNÅS

Økonomidirektør
Ansatt siden 2000. Tidligere bakgrunn fra regnskap og revisjon. Skatterevisorutdannet.

endre.havnaas@mallin.no

913 09 322

JORUNN MOLANDER

Eiendomsforvalter
Ansatt siden 2015. Tidligere praksis fra Steen & Strøm, Neas, Dnb, Sparebanker som forvalter og saksbehandler.

jorunn.molander@mallin.no

959 24 258

ANNE GRETE RØED

Regnskapssekretær
Ansatt siden 2002. Variert erfaring fra regnskap og administrasjon.

anneg@mallin.no

959 48 386

Espen 2016.jpg

Espen

 TRANGSRUD

Driftsleder
Ansatt siden 2015. Jobbet tidligere  ved  Glitre klinikken-LHL som ass. teknisk leder, driftsoperatør og brannvernleder utdannet Tømrer

espen.trangsrud@mallin.no

922 51 724

 

 

Kontakt oss

 

Kontaktinformasjon for alle
selskaper

Postadresse: P.O.Box 108 Sentrum,
0102 Oslo

Besøksadresse: Kongens gate 11
0153 Oslo

Tel: +47 23 10 07 70

Har du spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor.

Navn *
Navn