Skip to main content
 

Tillit er noe man må gjøre seg fortjent til. Vi tror på sterke og varige forhold.

Mallin er et privat investeringsselskap som utvikler og investerer i eiendom på Østlandet. Siden 1982 har vi utviklet en rekke boligprosjekter, og eid næringsbygg som vi har forvaltet og driftet med egen stab. Vi jobber langsiktig og målrettet og setter vår stolthet i solide og varige kundeforhold. Vi er et selskap som er stolt av vår arv fra Olav Selvaag, og jobber for å videreføre hans filosofi.

Våre leietakeres behov og ønsker er vår høyeste prioritet. Vi er alltid på jakt etter måter å forbedre oss på. Preventivt arbeid før problemene oppstår, rask og ryddig respons på henvendelser, god oppfølging og effektiv avvikshåndtering. Alt dette er minst like viktig for leietakerne våre som flotte lokaler. Vi strekker oss langt for å skape en god og positiv kundeopplevelse og er stolte av å ha vunnet Leietakerundersøkelsen Scandinavian Leadership flere år på rad.

Aktuelt

Mallin er en profesjonell og fremoverlent samarbeidspartner, og det er alltid hjelp å få når vi henvender oss.

Utsagn fra Leietakerundersøkelsen

Våre verdier

Våre grunnverdier er å være
Kompetente
Ansvarlige
Nyskapende

Vi KAN eiendom.

Boligutvikling

Vi er aktiv partner i en rekke boligprosjekter på Østlandet hvor vi investerer i prosjektene sammen med våre foretrukne samarbeidspartnere. Vi bidrar med kompetanse slik at vi kan være med på kvalitetssikringen og verdiskapningen i prosjektene. I tillegg sitter selskapet på en portefølje på 5.700 mål uregulerte tomter i Akershus og Østfold og forvalter rundt 100 mål festetomter.

Næringseiendom

Mallin har en solid portefølje av næringseiendommer i Stor-Oslo området. Våre egne ansatte drifter og forvalter en mangfoldig portefølje bestående av kontor, lager, butikk og helse.

Finansforvaltning

Vår finansportefølje har en konservativ investeringsprofil. Trygghet er viktig for oss og vi er opptatt av å ha tilstrekkelig likviditet for investeringer i eiendomsprosjekter. I tillegg har Mallin  investert i utvalgte private equity fond, samt eierpost i vannrenseselskapet Biowater Technology AS.

Utvalgte boligprosjekter for salg og lokaler til leie

17. juni 2019

Kvartal 10 (QX), Lillestrøm

30. juli 2018

Nedre Kalbakkvei 88

29. april 2018

Jessheim Park