Skip to main content
 

Vi ønsker å bidra til at verden skal bli et bedre sted å være for våre etterkommere.

Bærekraftig bygging og drift krever samarbeid mellom alle involverte parter, fra arkitekter og ingeniører til entreprenører og brukere. Vi tror at bedrifter som tar bærekraft på alvor vil være de som lykkes i fremtidens marked.

Boligbygging er et samfunnsansvar, og det er viktig at vi bygger boliger som er gode for både mennesker og miljø.

Olav Selvaag

Samfunnsansvar og samarbeidspartnere

Mallin har som policy å være bærekraftig i alt vi gjør. Vi måler dette med balansert målstyring både for boligprosjekter og næringseiendommer. Vår visjon er å skape de beste kombinasjonene av bærekraftige løsninger for hjem, nabolag og jobb. Vi ønsker å tilby fremtidsrettede løsninger for bolig og jobb som gir fornøyde kunder og som skaper et bedre samfunn. Derfor er det viktig for oss å velge samarbeidspartnere som kan bidra til å oppfylle disse målene sammen med oss.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Mallin er ikke underlagt reglene i Åpenhetsloven på grunn av sin størrelse, men har likevel valgt å forholde seg til dem der dette er relevant. Se lenke til redegjørelse for 2023 som er signert av selskapets styre.

Sertifiseringer og andre miljøtiltak

For å øke bevisstheten og skape forpliktelser i vår miljøsatsing, har Mallin gjort en rekke tiltak

  • Miljøfyrtårn sertifisert
  • Igangsatt sertifiseringer av våre næringseiendommer til «BREEAM-IN-USE»
  • Medlemskap i Grønn Byggallianse
  • Medlemskap i Norsk Eiendom
  • Støtte av Eiendomsbransjens Veikart mot 2050, både 1.0 og 2.0
  • Etablert scorecard for å måle våre resultater innenfor bærekraft
  • Etablert krav til bærekraft for leverandører til byggeprosjekter
  • Etablert rutiner for å utfordre partnere i boligprosjekter til større fokus på bærekraft

FNs bærekraftsmål

Vi velger å fokusere på følgende bærekraftsmål:

7. REN ENERGI TIL ALLE
Grønne bygg kan forbedre helse og velvære.

9. INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
Grønt byggdesign kan stimulere innovasjon og bidra til klimarobust infrasturktur.

11. BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN
Grønne bygg er fundamentet for bærekraftige lokalsamfunn og byer.

12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
Grønne bygg bruker «sirkulære» prinsipper, hvor ressurser ikke går til spille.

17. SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
Gjennom grønne bygg skaper vi sterke globale parntnerskap.

Taksonomi

Reglene om taksonomi ble innført fra 1. januar 2023 for å klassifisere bærekraftige aktiviteter hos store foretak og sikre at tekniske kriterier blir etterfulgt. Det er et klassifiseringssystem som skal bidra til mer åpenhet og gjøre det lettere å velge bærekraftige løsninger. Se lenke om redegjørelse.

Vi skal skape de beste kombinasjoner av bærekraftige løsninger for hjem, nabolag og jobb

Mallin Eiendom