Bjørnsons Hage, Lillestrøm

Beliggenhet:

Storgaten, sentralt på Lillestrøm

Boliger:

Boligpotensial på 200 leiligheter

Partnere:

AF Eiendom, Stokke, Brødrene Jensen

Nettside kommer