Brøter Terrasse, Lillestrøm

Beliggenhet:

Storgaten, sentralt på Lillestrøm

Boliger:

78 leiligheter

Partnere:

AF Eiendom, Bori

Prosjektnettside