Fredrikstad Stadion

Beliggenhet:

Gamle Fredrikstad stadion sentralt ved Fredrikstad sentrum

Boliger:

Boligpotensial på ca. 185 leiligheter

Partnere:

Backe Prosjekt, NRP

Prosjektnettside