Kvartal 10, Lillestrøm

Beliggenhet:

Torvgata, Lillestrøm sentrum

Boliger:

Boligpotensial på 63 leiligheter

Partnere:

Kruse Smith Eiendom

Nettside kommer