Kvartal 10 (QX)

Lillestrøm

Beliggenhet: Tilbaketrukket, men sentralt i Lillestrøm med kort gangavstand til kjøpesenter og jernbane.

Adresse: Torvgata 11, 2003 Lillestrøm

Boliger: 54 leiligheter

Partnere: Solon Eiendom

Arkitekt: A-Lab

Prosjektfase: Under utvikling

Annonse: FINN

Sentralt tilbaketrukket

Lillestrøm er en by hvor sentrum fremdeles er preget av grønne omgivelser og vernet småhusbebyggelse. Dette har vært et viktig element i utformingen av Kvartal ti, du blir boende i et moderne bygg som fremdeles harmonerer med den klassiske bebyggelsen rundt deg. Småhusene mot syd er en vernet bebyggelse. Inngangspartiet ligger mellom næringseiendommene, og leder rett ut til et lite «torg», et tilbaketrukket område skjermet fra trafikk. Dette er en del av kommunens plan for å revitalisere sentrum som et levende boligområde, og vil ha planter, utemøbler, dekorasjonselementer og trivelig belysning. Stemningen utomhus skal bli like god som stemningen innomhus.