Kvartal 39, Lillestrøm

Beliggenhet:

Storgaten, sentralt på Lillestrøm

Boliger:

Boligpotensial på 77 leiligheter

Partnere:

AF Eiendom, Bori

Nettside kommer